Heeft u als ondernemer betalingsproblemen als gevolg van de Coronacrisis?

Bij de Belastingdienst kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. U kunt uitstel van betaling aanvragen voor inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

In uw verzoek vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.

Nadat de Belastingsdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Waar moet u rekening mee houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

  • Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte heeft gedaan en een aanslag heeft ontvangen, u hiervoor het uitstel kunt aanvragen.

  • 3 maanden uitstel zonder verklaring derde deskundige;

Stuur een brief aan de Belastingdienst en vraag hierin om uitstel van betaling omdat u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst stopt met de invorderingsmaatregelen zodra ze uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen.

U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u dan niet te betalen. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige nodig.

  • Langer uitstel met aanvullende informatie;

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. U kunt dan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen ze u nog over inlichten via hun website.

Als u wilt dat wij na het indienen van de aangifte de aanvraag voor uitstel van betaling voor u regelen, dan ontvangen wij graag per e-mail deze opdracht o.v.v. betalingskenmerk en het te betalen bedrag.

  • Aanpassen voorlopige aanslag;

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht u een lagere winst door de Coronacrisis? Dan kunnen wij op uw verzoek een wijziging voorlopige aanslag indienen.

  • Tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente;

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Invorderingsrente

Wanneer u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart verlaagd de Belastingdienst tijdelijk deze rente van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingsrente als ze een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen ze ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Meer informatie over de belastingmaatregelen voor ondernemers door Coronavirus kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.