AD2Starters

Starter, realiseer uw dromen!

Starten met een eigen bedrijf is spannend en enorm motiverend tegelijk. Werken en zaken doen op uw manier. Uw leven in eigen hand nemen, uw dromen najagen. Geloof ons, wij herkennen die kick bij iedere starter die wij op gang helpen. Wij zijn zelf ook letterlijk begonnen in de garage..

De grootste risico’s voor starters

U heeft een dienst of product waarmee u wilt knallen. U gaat de markt veroveren en uw dromen realiseren. Toch? Helaas wijzen de statistieken uit dat binnen 3 jaar ongeveer 25% van de startende ondernemers moesten stoppen. Soms omdat ze de markt verkeerd hebben ingeschat, vaker nog door financieel wanbeheer. Veel voorkomende oorzaken zijn:

  • Slechte bewaking van de debiteuren waardoor de geldstroom opdroogt;
  • Te duur starten, meer geld uitgeven dan dat er verdiend kan worden;
  • Geen reserveringen voor tegenvallers, starten met te weinig financiële buffers;
  • Fiscus ‘vergeten’, geen geld opzij leggen voor de Belastingdienst die u (helaas) niet vergeet…

Uw bedrijfsadministratie

Als u start als ondernemer, dan moet u vanaf het begin uw boekhouding op orde hebben. Weten wat u verdient, wat u uitgeeft. Hoe hoog uw kosten en onkosten zijn. Geld reserveren voor de onvermijdelijke belastingaanslagen. AD2DI helpt u om die eerste jaren financieel gezond door te komen. Dit door u te helpen met het verbeteren van uw startersplan.

  • Heeft u voldoende startkapitaal? Reserves?
  • Wat zijn de vaste en variabele kosten?
  • Reële prognose van de omzet en winstmogelijkheden!
  • Enzovoort…

Na onze check heeft u in ieder geval een beter idee van de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Opzetten bedrijfsadministratie

Het opzetten van uw boekhouding is niet heel ingewikkeld. Het gaat er vooral om dat u om te beginnen alle binnenkomende en uitgaande posten registreert en inkoop- en verkoopfacturen netjes bewaart. Hiermee krijgt u een beeld van de inkomende en uitgaande geldstromen en u kunt berekenen hoeveel BTW u moet afdragen.

Jaarlijks moet u ook de jaarrekening opmaken en uiteindelijk ook de aangifte Inkomstenbelasting doen. Afhankelijk van uw soort bedrijf, producerend of dienstverlenend, kan dit een tamelijk ingewikkelde berekening zijn. Ons eerlijke advies is dan ook hier hulp bij te vragen bij ons of iemand anders met goede administratieve kennis. Nogmaals: veel starters gaan ten onder door een slechte boekhouding en de er opvolgende belastingaanslagen. Laat u dit niet gebeuren!

Vragen over ondernemen?

Wilt u sparren over uw bedrijf of onderneming? Bel ons gerust eens op:
Tel. (0575) – 513 669.