AD2VvE

Vereniging van Eigenaren

Een zorgvuldige boekhouding ligt aan de basis van een goed functionerende VvE. Vooral omdat een VvE te maken heeft met gemeenschappelijke gelden van en de verantwoording daarvan. Wij verdiepen ons in uw organisatie want elke VvE is anders, kijken met u mee en komen met een gedegen advies. Zo weet u zeker dat niet alleen de cijfers straks kloppen, maar dat er ook goede beslissingen aan ten grondslag liggen, die later te verantwoorden zijn.

Wat houdt een VvE in?

Stel u heeft een appartement gekocht en wordt daar de eigenaar van. Waar bent u nu dan eigenlijk eigenaar van? U bent feitelijk eigenaar geworden van een appartementsrecht, slechts een aandeel in het eigendom van het gehele appartementengebouw. Ook heeft u een exclusief gebruiksrecht bedongen van een specifiek deel van dit appartementengebouw.

Bij de notaris wordt u medegedeeld dat u tevens verplicht lid bent geworden van de Vereniging van Eigenaren (VvE), in deze VvE zijn alle appartementseigenaren vertegenwoordigd. De VvE beheert het onroerend goed, zorgt voor een meerjarenonderhoudsplan en zorgt dat alle lopende zaken aan onderhoud (denk aan liftonderhoud, schoonmaak van de gezamenlijk delen, herstel van defecte zaken) correct worden uitgevoerd. Om de VvE in goede banen te leiden wordt een bestuur aangesteld met een voorzitter, secretaris en penningmeester/kascommissie. Om de uitvoering van alle taken binnen dit VvE-bestuur goed te laten plaatsvinden, wordt er, zeker bij de grotere VvE’s, vaak voor gekozen deze uitvoering uit te besteden bij een professioneel VvE-beheerder.

De taken van de VvE-beheerder

Bij de meeste VvE’s is er een beheerder aangesteld die belast is met de dagelijkse voortgang van de VvE. De VvE-beheerder zorgt dat alle meldingen over storingen en onderhoud worden verwerkt, beheert de bankrekening van de VvE, is belast met de inning van de bijdragen van de leden, zorgt voor de jaarlijkse financiële verslaglegging, vraagt offertes op voor de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan en zorgt dat alles rondom de ledenvergaderingen is geregeld.

Niets aan de hand zou je zeggen, binnen deze structuur is alles prima geregeld. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat er bij heel veel VvE’s problemen zijn. Er is onduidelijkheid over de rechten en plichten van de individuele appartementsrechteigenaren, vooral ook is er onvrede over de uitvoering in het VvE-beheer. Appartementseigenaren verwijten de  VvE-beheerder vaak laksheid in het opvolgen van klachtenbehandeling, partijdigheid c.q. het voortrekken van bevriende leveranciers en onduidelijkheid over het beheer van de bankrekeningen en de financiële verslaglegging.

Waarom AD2DI voor uw VvE?

Onvrede over het VvE-beheer ontstaat vaak doordat de VvE-beheerder een afgeleide is van een makelaarskantoor. Makelaars zijn verkoopexperts, voor uw VvE heeft u echter een administratief expert nodig. AD2DI is al jaren VvE-beheerder, met de administratieve achtergrond van ons bedrijf zijn wij ervaren in een adequate uitvoering van het VvE-beheer.

Wat regelt AD2DI o.a. voor uw VvE:

  • Verwerken van de administratie
  • Opstellen van de jaarrekening
  • Opstellen van de jaarbegroting
  • Beheer van de verschuldigde leden-bijdragen.

Toe aan een verhelderend gesprek over ondernemen?

Meer weten over wat AD2DI kan betekenen en toevoegen voor uw VvE? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Tel. 0575 – 513 669.